Prispievame k vytváraniu vašich hodnôt

Prispieť k vytváraniu hodnôt je základom filozofie spoločnosti PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Sme názoru, že najvyššou hodnotou a zároveň šťastím pre ľudstvo, je samotný ľudský život.
Dovoľte nám preto prosím, stáť spolu s Vami na začiatku Vašich snov, byť synonymom Vašej
úspešnosti, ale najmä, stať sa osobnou oporou vo svete komodít.
O spoločnosti

- O spoločnosti -

 • Ciele

  Zodpovedne napĺňať požiadavky klienta
  Vybudovať si viac ako formálny vzťah
  Vzájomne sa neustále zlepšovať

 • Vízia

  Neukončiť službu dodaním tovaru
  Inšpirovať sa trendmi súčasnosti
  Posilňovať pozíciu spoľahlivého partnera

 • Hodnoty

  Vážiť si svojich partnerov
  Ctiť si hodnoty našej planéty
  Vykonať dobrú prácu

Dovoľte nám, predstaviť sa
kto sme?

Ročne s viac ako 34 000 tonami dodaného železa, ferozliatín, šrotu a uhlia oceliarňam
a zlievarňam, patrí PROMET SLOVAKIA, s. r. o. k významným dodávateľom základných
hutníckych a zlievárenských materiálov v strednej Európe.
Business Promet group

- Naša pôsobnosť -

Radi sa aj pochválime
ako pracujeme?

Každým dňom sa snažíme prinášať do našich obchodných vzťahov aj niečo viac, ako len obchodného ducha. Je v našom najlepšom záujme hájiť potreby našich partnerov a zaistiť pre nich profesionálny servis. A preto nám je potešením vedieť, že sa nám to aj úspešne darí.
Certifikácia

ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008
a certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004
od renomovanej certifikačnej spoločnosti SGS, ktorú pravidelne obnovujeme.
Manipulácia s tovarom

Spôsoby dodania tovaru

Tovar dodávame klientovi buď priamo od prvododávateľa alebo z našich skladových priestorov
voľne ložený alebo v obalových jednotkách:

· Big bag   · Oceľový sud   · Vrecia   · Na paletách

Vydanie tovaru zo skladu

Výdajku zo skladu Mokraď a Čierna nad Tisou vždy sprevádza vážny lístok podpísaný osobou,
ktorá vykonala váženie a vodičom dopravného prostriedku, resp. inou treťou osobou.
Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s .r. o. dbá na bezpečnosť a preto vždy archivuje takéto vážne lístky.

Informácie pre dopravcov

Čas príjazdu vozidla na nakládku v skladových priestoroch avizujte prosím telefonicky:

SKLAD MOKRAĎ

Mokraďská 489
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Zodp. skladníkMichal Harezník
Tel.+421 903 736 835
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 07:00 - 14:00 hod.

SKLAD ČIERNA NAD TISOU

Staré kontajnerové prekladisko Bieľ (obvod ŽSR)
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika

Zodp. skladníkLadislav Bojti
Tel.+421 905 694 035
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 08:00 - 14:00 hod.
Logistika

Spôsoby prepravy tovaru

Tovar dodávame klientovi:

· Po ceste   · Po železnici

Kvalita prepravy

Aplikujeme prísne kritéria na výber zasielateľov a dopravcov, kde nerozhoduje len cena,
ale najmä reputácia, osobná skúsenosť a spoľahlivosť.

Vzdelávame dopravcov v oblasti komunikácie s príjemcom, najmä vo veci rozmnožovania,
doplňovania a odovzdávania sprievodnej dokumentácie príjemcovi.
Dokumentácia

O každú zásielku sa bezpečne postaráme

Každú odoslanú zásielku sprevádza komplexná dokumentácia, ktorú sme kedykoľvek schopní opätovne odoslať klientovi elektronicky alebo poštovým doručovateľom. Klientovi ochotne poskytneme informáciu o stave dodania objednávky telefonicky alebo e-mailom. Nenahraditeľnú podporu nám poskytuje vlastný informačný systém.

Správať sa ekologicky sa nám páči

Faktúry vyhotovujeme a odosielame klientovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Vážime si životné prostredie a preto sme pripravení elektronicky odosielať faktúry a elektronicky doručovať kúpne zmluvy. Takúto dokumentáciu zabezpečujeme proti zneužitiu treťou osobou elektronickým certifikátom.

- Business -

 • Surové železo

  Surové železo je výrobok získaný tavením železnej rudy s koksom, vápencom
  a ďaľšími prísadami. Vyrába sa vo vysokých peciach.

  Dodávame:
  · Surové železo zlievárenské | Fe PIG P1 Si (Hematit)
  · Surové železo zlievárenské s guľôčkovým grafitom | Pre tvárnu liatinu Fe PIG NOD (Nodulár)
  · Surové železo oceliarské | Fe PIG P2
 • Ferozliatiny

  Ferozliatiny sú zliatiny železa s ďaľšími chemickými prvkami – napr. Mn, Si, Cr, Ca, Mo a iné. Vyrábajú sa v elektrických oblúkových peciach, vynímočne aj vo vysokej peci.

  Dodávame:
  · Ferochróm
  · Feromolybdén
  · Ferovanád
  · Ferosilicium
  · Feromangán
  · Ferosilikomangán
  · Ferofosfor
 • Koks

  Koks je produkt, ktorý sa vyrába z kvalitného koksárenského uhla v koksárenských batériách
  s obmedzeným prístupom vzduchu.

  Dodávame:
  · Zlievárenský koks
  · Koks prach
 • Modifikátory a očkovadlá

  Očkovadlá sú zliatiny ferozliatin (najmä FeSi) s chemickými prvkami – napr. Mg, Ba, Re a iné. Vyrábajú sa v elektrických oblúkových peciach.

  Dodávame:
  · Foundrisil
  · Elmag
  · LAMET
 • Ostatné


  Dodávame:
  · Antracit
  · Balíky pozinkovaného plechu
  · Hliník kusový
  · Metalurgický kazivec KK‐0/10‐60
  · Nikel
 • predaj tovaru | 2022
 • predaj tovaru | 2022 príjmy

  58 % |

  Surové železo

  26 % |

  Ferozliatiny a ušlachtilé zliatiny

  10 % |

  Šrot

  5 % |

  Palivá

  1 % |

  Ostatné
  8.40 mil. €
  3.70 mil. €
  1.45 mil. €
  0.71 mil. €
  0.13 mil. €
 • predaj tovaru podľa krajín | 2022 príjmy

  70 % |

  Slovenská republika

  20 % |

  Maďarská republika

  9 % |

  Rakúska republika

  0 % |

  Nemecká republika
  10.10 mil. €
  2.93 mil. €
  1.34 mil. €
  0.03 mil. €

Dbáme na osobný kontakt
kde sa nachádzame?

Osobný kontakt je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich obchodných vzťahov a preto vždy
s veľkou pokorou a potešením nadväzujeme osobné stretnutia s našimi partnermi priamo v sídle spoločnosti v Dolnom Kubíne.
Sídlo spoločnosti

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.

Radlinského 1730
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.+421 435 864 808
Fax.+421 435 821 110
E-mailobchod@prometslovakia.sk

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť > Kontaktovať
Sklady spoločnosti

SKLAD MOKRAĎ (zobraziť na mape)

Mokraďská 489
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Zodp. skladníkMichal Harezník
Tel.+421 903 736 835
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 07:00 - 14:00 hod.

SKLAD ČIERNA NAD TISOU (zobraziť na mape)

Staré kontajnerové prekladisko Bieľ (obvod ŽSR)
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika

Zodp. skladníkLadislav Bojti
Tel.+421 905 694 035
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 08:00 - 14:00 hod.

Služba tzv. Konsignačného skladu

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. ponúka službu uloženia tovaru v priestoroch, ktorých vlastníkom
je klient za účelom spotrebovania tohto tovaru klientom. Klient spotrebuváva tovar podľa svojej potreby.
Spotrebovaním dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a klientovi vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. vyhotoví faktúru za spotrebované množstvo tovaru na základe hlásenia
o spotrebe, ktoré nám klient doručuje v pravidelnej lehote (napr. ku koncu každého kalendárneho týždňa).
Momentálne poskytujeme službu konsignačného skladu na území Slovenska 4 klientom.

- Kontakt -

konatelia

EN

RU

pavol konecny

ING. PAVOL KONEČNÝ
CEO

+421 903 556 024
pavol.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

PL

jan konecny

MGR. JÁN KONEČNÝ
TRADE DIRECTOR

+421 903 491 703
jan.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

HU

PL

EN

ivan fejes

ING. IVAN FEJEŠ
TRADER

+421 903 745 142
ivan.fejes@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

Kontakty

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.Ročne s viac ako 34 000 tonami dodaného železa, ferozliatín, šrotu
a uhlia oceliarňam
a zlievarňam, patrí PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
k významným dodávateľom základných hutníckych a zlievárenských materiálov v strednej Európe.

Tel.  +421 435 864 808  |  Fax. +421 435 821 110
E-mail  obchod@prometslovakia.sk  |  faktury@prometslovakia.sk
ADRESAPROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť >
KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?