Prispievame k vytváraniu vašich hodnôt

Prispieť k vytváraniu hodnôt je základom filozofie spoločnosti PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Sme názoru, že najvyššou hodnotou a zároveň šťastím pre ľudstvo, je samotný ľudský život.
Dovoľte nám preto prosím, stáť spolu s Vami na začiatku Vašich snov, byť synonymom Vašej
úspešnosti, ale najmä, stať sa osobnou oporou vo svete komodít.
O spoločnosti

Zásady používania súborov cookies

Základné vysvetlenie
súborov cookies

Je naším cieľom, aby bol zážitok a nastavenie funkcionality na našej webovej stránke www.prometslovakia.sk pre Vás čo najlepšie a preto pre zaistenie správneho fungovania webovej stránky používame a ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie.

Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Definícia pojmu cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webovej stránky ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení.

Pomocou týchto súborov dokáže webová stránka na určité obdobie uchovávať informácie o Vašom užívateľskom správaní na webstránke a rôznych preferenciách.

Každý návštevník webovej stránky www.prometslovakia.sk je o použivaní súborov cookies upozornený pri návšteve vyššie uvedených webových stránok a svojím súhlasom potvrdzuje, prípadne môže odmietnuť súhlas na používanie textových súborov cookies.

Tento súhlas je možné kedykoľvek aj odvolať opustením webovej stránky a vymazaním pamäte internetového prehliadača.

Kontrola súborov cookies

Súbory cookies je možné kontrolovať, prípadne aj zmazať. Je možné súbory cookies uložené vo Vašom počítači vymazať a väčšinu internetových prehliadačov nastaviť podľa uváženia, aby ste im znemožnili ukladanie súborov cookies.

V prípade znemožnenia ukladania súborov cookies si budete musieť upravovať niektoré nastavania pri každej návšteve našej webovej stránky, čo môže mať za následok nesprávne fungovanie niektorých funkcionalít a nezobrazenie kompletného obsahu našej webovej stránky.

Odmietnutie používania súborov cookies

Všetky informácie o možnostiach nastavenia prehliadačov a spôsobe zmazania suborov cookie pre konkrétne prehliadače nájdete nižšie:

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. rešpektuje Vaše nastavenie cookie a jeho prípadné zmeny.

Používanie súborov cookies *

Súbory cookies používame na nižšie uvedené účely

Google Analytics / Monitoring návštevnosti a správania sa užívateľa na webstránke, vrátane vyhodnocovania údajov/
Google AdWords / Vyhodnocovanie úspešnosti cielenej reklamy za účelom zviditelnenia webstránky na internete/

Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Súbory cookies používame výhradne len na vyššie uvedených webových stránkach a nijakým spôsobom ich neposkytujeme tretím stranám.

Súbory cookies nebudú použité na iné účely ako sú uvedené vyššie.

Nastavenie súborov cookie

Funkčné nastavenie súborov cookie

Funkčné súbory cookie sú potrebné pre zabezpečenie základnej funkcionality webstránky a sú stále povolené. Tieto súbory umožňujú zapamätať si Vás pri návšteve našej webstránky.

Výkonné nastavenie súborov cookie

V rámci zabezpečenia prehľadu o štatistikách našej webstránky využívame informácie o štatistikách používania webstránky. Štatistiky o používaní nám povedia aké miesta na webstránke navštevujete, kde ste klikli, ako dlho ste sa na našej webstránke zdržali apod. Informácie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej webstránky z hľadiska obsahu, funkcionality a designu. V prípade, že dôjde z Vašej strany k vymazaniu alebo zakázaniu týchto súborov cookies, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našej webstránky.

Dbáme na osobný kontakt
kde sa nachádzame?

Osobný kontakt je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich obchodných vzťahov a preto vždy
s veľkou pokorou a potešením nadväzujeme osobné stretnutia s našimi partnermi priamo v sídle spoločnosti v Dolnom Kubíne.
Sídlo spoločnosti

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.

Radlinského 1730
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.+421 435 864 808
Fax.+421 435 821 110
E-mailobchod@prometslovakia.sk

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť > Kontaktovať
Sklady spoločnosti

SKLAD MOKRAĎ (zobraziť na mape)

Mokraďská 489
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Zodp. skladníkMichal Harezník
Tel.+421 903 736 835
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 07:00 - 14:00 hod.

SKLAD ČIERNA NAD TISOU (zobraziť na mape)

Staré kontajnerové prekladisko Bieľ (obvod ŽSR)
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika

Zodp. skladníkLadislav Bojti
Tel.+421 905 694 035
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 08:00 - 14:00 hod.

Služba tzv. Konsignačného skladu

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. ponúka službu uloženia tovaru v priestoroch, ktorých vlastníkom
je klient za účelom spotrebovania tohto tovaru klientom. Klient spotrebuváva tovar podľa svojej potreby.
Spotrebovaním dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a klientovi vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. vyhotoví faktúru za spotrebované množstvo tovaru na základe hlásenia
o spotrebe, ktoré nám klient doručuje v pravidelnej lehote (napr. ku koncu každého kalendárneho týždňa).
Momentálne poskytujeme službu konsignačného skladu na území Slovenska 4 klientom.

- Kontakt -

konatelia

EN

RU

pavol konecny

ING. PAVOL KONEČNÝ
CEO

+421 903 556 024
pavol.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

PL

jan konecny

MGR. JÁN KONEČNÝ
TRADE DIRECTOR

+421 903 491 703
jan.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

HU

PL

EN

ivan fejes

ING. IVAN FEJEŠ
TRADER

+421 903 745 142
ivan.fejes@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

Kontakty

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.Ročne s viac ako 34 000 tonami dodaného železa, ferozliatín, šrotu
a uhlia oceliarňam
a zlievarňam, patrí PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
k významným dodávateľom základných hutníckych a zlievárenských materiálov v strednej Európe.

Tel.  +421 435 864 808  |  Fax. +421 435 821 110
E-mail  obchod@prometslovakia.sk  |  faktury@prometslovakia.sk
ADRESAPROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť >
KONTAKTNÝ FORMULÁR